spinka91, strona 2

48 tekstów – auto­rem jest spin­ka91.

Z upływem lat na­wet spo­koj­na noc zmienia się w tą bezsenną... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 21 czerwca 2010, 21:38

Kiedy za­sypiam i myślę o To­bie, to już nie czuję się tak bar­dzo samotna... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 czerwca 2010, 23:42

Przez sen szep­cząc "wróć"... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 czerwca 2010, 20:47

I czując ten prze­rażający ból, kiedy do­wiadu­jesz się, że to właśnie ON chciał tyl­ko do­pisać Cię do lis­ty zaliczonych... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 czerwca 2010, 22:26

Mi­jając się ze łza­mi w oczach i udając, że na­wet się nie zna­my, tak, to też jest miłość, ale ta inna... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 8 czerwca 2010, 22:26

Te­raz na­wet w snach nie czuła się szczęśliwa... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 3 czerwca 2010, 20:56

To smut­ne, że wo­li być trak­to­wana jak nic nie znaczący ele­ment, niż żyć w samotności... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 31 maja 2010, 21:24

I jak naj­szyb­ciej zasnąć, a z dnia zro­bić noc, by tyl­ko wspom­nienia stra­ciły swą moc... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 maja 2010, 22:16

Nig­dy do końca nie uk­ry­jesz smut­ku, który tkwi na dnie ser­ca. Prędzej czy później i tak wyj­dzie na światło dzien­ne, szyb­kim ruchem ujaw­niając, że wca­le nie jes­teśmy twar­dsi niż kamień... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 maja 2010, 20:55

Może i można móc żyć w sa­mot­ności, ale u każde­go w je­go najgłębszych myślach kry­je się głos smut­ku proszący o jedną, małą kro­pelkę miłości... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 maja 2010, 19:21
spinka91

Zamieszczam w nim ulubione cytaty. Takie, z którymi się zgadzam lub też takie, które po prostu przypadły mi do gustu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

spinka91

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność