spinka91

48 tekstów – auto­rem jest spin­ka91.

I naj­bar­dziej na świecie boję się, że które­goś dnia nie będę mogła przy­pom­nieć so­bie Two­jego głosu... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 grudnia 2010, 19:01

Człowiek krzyw­dzi sam siebie wma­wiając so­bie, że nie pot­ra­fimy żyć bez dru­giej oso­by, pot­ra­fimy - wys­tar­czy, że poczu­jemy za­pach śmier­ci, tak bar­dzo się jej boimy, że błaga­my o życie.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 grudnia 2010, 09:15

Mi­mo iż pow­tarza so­bie co dnia, że o nim za­pom­ni - nie za­pom­ni, zbyt wiele myśli kręci się wciąż wokół niego... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 1 grudnia 2010, 18:26

W życiu tak się dzieje, że często na sta­rość siedząc w fo­telu i pat­rząc w ok­no uświada­miamy so­bie, że przeżyliśmy je z kimś ko­go nie kochamy.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 listopada 2010, 21:12

Kiedy sny nie są już szczęśli­we, możesz być pew­ny, to już koniec. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 października 2010, 19:32

Chcąc być kimś więcej, za­pom­niała o by­ciu sobą... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 30 września 2010, 21:06

Ni­by tak ideal­nie so­bie z tym radziła, siłę wielką miała, ale tak nap­rawdę nie było dnia, żeby na Niego nie czekała... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 25 września 2010, 22:31

I co­kol­wiek by nie zro­biła dzień zaw­sze dniem pozostanie... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 19 lipca 2010, 19:45

Marze­nia się spełniają, bo­wiem wiara w nie czy­ni cu­da, na­wet mała fa­sol­ka mu­si kiedyś wykiełkować...wróciłam :) 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 lipca 2010, 21:52

A nadzieja jak fe­niks z po­piołu od­rodzi się znów, ale jeszcze nie dziś... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 22 czerwca 2010, 22:21
spinka91

Zamieszczam w nim ulubione cytaty. Takie, z którymi się zgadzam lub też takie, które po prostu przypadły mi do gustu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

spinka91

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność